DYREKTOR PIONU FINANSOWEGO I CONTROLLINGU

 • Pełen etat
 • Warszawa

Primestaff

Primestaff

Dla naszego Klienta wiodącej warszawskiej firmy z branży usług prawnych, podatkowych i księgowych (oraz kadry i płace) poszukujemy kandydata/ki na stanowisko:

DYREKTOR PIONU FINANSOWEGO I CONTROLLINGU

OBOWIĄZKI:

 • tworzenia wymaganych przepisami raportów i sprawozdań w zakresie baz kosztowych, w tym przygotowanie wyliczeń proponowanej wysokości stawek opłat nawigacyjnych w oparciu o model kalkulacyjny oraz opracowanie wszelkich niezbędnych danych i materiałów pomocniczych do prawidłowego wykonania tego procesu
 • tworzenie raportów i analizy danych pomocniczych w zakresie między innymi kluczy podziałowych, statystyk i wskaźników w szczególności w kontekście rozliczeń z przewoźnikami, sprawozdawczości finansowej dla organów nadzorczych czy w obszarze raportowania baz kosztowych
 • tworzenie i opiniowanie dokumentów zarządczych regulujących obszar finansowo-księgowy i kontrolingowy,
 • doradztwo i opiniowanie dokumentów regulujących otoczenia finansowo – gospodarczego funkcjonowania jednostki
 • przygotowanie analiz, w tym CBA oraz udział i przygotowanie wniosków o dofinansowanie w zakresie analiz i kalkulacji finansowych
 • tworzenie studium wykonalności dla projektów oraz tworzenia analiz CBA dla projektów,
 • przygotowania i implementacji koncepcji związanych z zarządzaniem ryzykiem finansowym i ryzykiem rynkowym, w tym tworzenia analiz i prognoz dotyczących aktualnej i prognozowanej sytuacji gotówkowej Zamawiającego
 • przygotowanie i analizy danych w obszarze należności wymagalnych i windykacji, a w szczególności terminowości wpłat oraz poziomu zadłużenia wobec Zamawiającego
 • przygotowanie analiz odchyleń planu finansowego dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych, a w szczególności na rzecz podmiotów nadzorujących i kontrolujących
 • budowa i implementacja systemu raportowania bilansu i RZIS w układzie zarządczym
 • przygotowanie danych źródłowych, dokonywania ich analiz oraz tworzenia na ich podstawie prognoz
 • tworzenie, monitorowanie i analizowanie pozycji nakładowych oraz kosztowych pod względem zgodności z budżetami poszczególnych jednostek organizacyjnych, poszczególnymi pozycjami budżetu rocznego czy długoterminowego uwzględniających możliwość pozyskania dodatkowego finansowania
 • raportowanie realizacji i odchyleń przychodów, kosztów, budżetów oraz implementacji i utrzymania systemu raportowego oraz kontrolingowego wspierającego ten proces
 • weryfikacja i kontrola poprawności dekretacji dokumentów finansowych w szczególności pozycji budżetowych i innych obiektów kontrolingowych
 • prowadzenie kontroli realizacji budżetu kosztów i nakładów na poziomie umowy, klienta, wniosku zakupowego, grupy wydatków
 • wdrożenia i utrzymanie systemu efektywności projektów w szczególności z uwzględnieniem oceny realizacji budżetów, rozliczeń finansowych dot. projektów, kosztowości i przepływów środków pieniężnych
 • tworzenie i implementacja koncepcji rozliczeń biznesowych z uwzględnieniem segmentów działalności wraz z prowadzeniem obsługi powdrożeniowej
 • wdrożenie i utrzymanie koncepcji centrów kosztów i centrów zysku,
 • tworzenie koncepcji i implementacja kalkulacji kosztów jednostkowych oraz zarządzanie nią oraz prowadzenie obsługi powdrożeniowej
 • tworzenie, implementacja oraz utrzymanie, rozbudowy i aktualizacji modeli i narzędzi wspomagających procesy kontrolingowe zbudowanych w oparciu o MS Access oraz MS Excel,
 • opracowywanie oraz implementacji koncepcji informacji zarządczej oraz zarządzania nią i obsługi powdrożeniowej,
 • rozwój i optymalizacja systemu F-K i innych narzędzi wspierających obszar finansów, sprzedaży, księgowości oraz kontrolingu,
 • przygotowanie metodyki i schematu wdrożenia systemu F-K, jego wdrożenie oraz systemów pobocznych w tym kontrolingowego
 • tworzenie i implementacji procesu wdrożenia nowych jak i udoskonalania obecnych narzędzi polegających między innymi na opracowywaniu koncepcji biznesowych, dokonywania analiz

przedwdrożeniowych, uczestnictwa w testach czy przygotowania poprawnych danych do migracji miedzy systemami

 • tworzenie i analiza dokumentacji i sprawozdawczości w języku polskim i angielskim

WYMAGANIA:

 • minimum 8 lat doświadczenia w środowisku korporacyjnym na stanowisku samodzielnym: Dyrektora Finansowego/Dyrektora Controllingu
 • biegłej znajomości języka angielskiego (warunek konieczny, praca w języku angielskim)
 • bardzo dobrej znajomości ustawy o rachunkowości, MSR i MSSF oraz opracowywania i implementacji kompleksowej polityki rachunkowości
 • znajomości zależności danych występujących w JPK oraz samego tworzenia JPK
 • perfekcyjnej znajomości prawa podatkowego (CIT i VAT) i UoR
 • wykształcenie wyższe (kierunkowe)
 • wykorzystanie programów VBA, SQL do celów wsparcia, optymalizacji i automatyzacji rozwiązań biznesowych
 • bardzo dobra znajomość MS Excel, Access, Visual Basic, Oracle EX na poziomie profesjonalnym
 • umiejętność budowy i rozwoju systemów klasy ERP, narzędzi BI i narzędzi analitycznych
 • komunikatywność, proaktywne nastawienie do powierzonych obowiązków
 • wysoka kultura osobista

OFERUJEMY:

 • odpowiedzialne i samodzielne stanowisko polegające na tworzeniu procedur
 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie
 • B2B lub umowę o pracę
 • stabilne i uczciwe warunki zatrudnienia
 • pracę w prestiżowej korporacji
 • rozbudowany, bogaty i ciekawy system benefitów
 • profesjonalny sprzęt służbowy
 • prestiżowe i rozwojowe środowisko pracy
 • pracę w Warszawie

 

Prime Staff Services Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce wpisany jest do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem: 21561.W CV prosimy o dołączenie klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Prime Staff moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Prześlij swoje CV / CV lub inny odpowiedni plik. Max. rozmiar pliku: 64 MB.


Możesz ubiegać się o tę pracę oraz inne osoby korzystając z formularza tworzenia CV online. Kliknij poniższy link, aby przesłać swoje CV i wysłać swoją aplikację do tego pracodawcy.