DYREKTOR PIONU KSIĘGOWEGO I CONTROLLINGU

 • Pełen etat
 • Warszawa

Primestaff

Primestaff

Dla naszego Klienta wiodącej warszawskiej firmy z branży usług prawnych, podatkowych i księgowych (oraz kadry i płace) poszukujemy kandydata/ki na stanowisko:

DYREKTOR PIONU KSIĘGOWEGO I CONTROLLINGU

OBOWIĄZKI:

 • tworzenie i implementacja mechanizmów optymalizujących i automatyzujących procesy księgowe
 • tworzenia planu kont, jego implementacji oraz zarządzania nim, w szczególności w zakresie analityki i atrybutów księgowo sprawozdawczych,
 • analiza i kontrola ewidencji księgowej i dekretacji oraz kontroli prawidłowości działania systemu F-K, jakości danych oraz prawidłowości raportowania
 • tworzenia i implementacji schematów księgowych i zarządczych dla grup wydatków/nakładów oraz tworzenie i implementacja mechanizmów walidacyjnych dla księgowań – w szczególności w obszarze zakupów, sprzedaży, ewidencji i rozliczeń związanych z ŚT i WNIP, przychodów i kosztów finansowych, rozliczeń międzyokresowych, rozliczeń projektów, rozliczeń projektów z dofinansowaniem, rozliczeń dofinansowań
 • tworzenia i implementacji procedur i instrukcji procesów księgowych, planistycznych i rozliczeniowych oraz kontrolingowych, w tym przygotowania instrukcji w zakresie wdrażanych rozwiązań księgowych (prawidłowa implementacja MSR)
 • obsługa systemów księgowych w zakresie ewidencji i rozliczeń dokumentów takich jak faktury zakupu, faktury sprzedaży, noty księgowe i innych wewnętrznych i zewnętrznych dokumentów finansowych
 • tworzenie koncepcji i narzędzi wspierających prawidłową ewidencję księgową w obszarze wymagań sprawozdawczych i obowiązujących standardów
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych oraz dekretacji merytorycznej i zarządczej dokumentów księgowych
 • ewidencja i analiza danych finansowo-księgowych w zakresie rozliczenia między innymi dofinansowania, efektywności projektów czy kapitalizacji kosztów pracy
 • ewidencja, analiza i opracowanie koncepcji rozliczeń z przewoźnikami (rozrachunki),
 • opracowywania oraz implementacji systemu sprawozdawczości okresowej tj. bilansu, RZIS i rachunku przepływów, obrotów sald, plików kontrolnych i innych wymaganych prawem
 • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT i CIT oraz tworzenie obowiązkowej sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przygotowania metodyki i schematu wdrożenia systemu F-K, jego wdrożenie oraz systemów pobocznych w tym kontrolingowego

WYMAGANIA:

 • minimum 8 lat doświadczenia w środowisku korporacyjnym na stanowisku samodzielnym: Dyrektora Działu Księgowego/Kierownika Działu Księgowego/Dyrektora Finansowego/Dyrektora Controllingu
 • biegłej znajomości języka angielskiego (warunek konieczny, praca w języku angielskim)
 • bardzo dobrej znajomości ustawy o rachunkowości, MSR i MSSF oraz opracowywania i implementacji kompleksowej polityki rachunkowości
 • znajomości zależności danych występujących w JPK oraz samego tworzenia JPK
 • perfekcyjnej znajomości prawa podatkowego (CIT i VAT) i UoR
 • wykształcenie wyższe (kierunkowe)
 • wykorzystanie programów VBA, SQL do celów wsparcia, optymalizacji i automatyzacji rozwiązań biznesowych
 • bardzo dobra znajomość MS Excel, Access, Visual Basic, Oracle EX.
 • komunikatywność, proaktywne nastawienie do powierzonych obowiązków
 • wysoka kultura osobista

OFERUJEMY:

 • odpowiedzialne i samodzielne stanowisko polegające na tworzeniu procedur
 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie
 • B2B lub umowę o pracę
 • stabilne i uczciwe warunki zatrudnienia
 • pracę w prestiżowej korporacji
 • rozbudowany i ciekawy system benefitów
 • profesjonalny sprzęt służbowy
 • prestiżowe i rozwojowe środowisko pracy
 • pracę w Warszawie

 

Prime Staff Services Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce wpisany jest do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem: 21561.W CV prosimy o dołączenie klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Prime Staff moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Prześlij swoje CV / CV lub inny odpowiedni plik. Max. rozmiar pliku: 64 MB.


Możesz ubiegać się o tę pracę oraz inne osoby korzystając z formularza tworzenia CV online. Kliknij poniższy link, aby przesłać swoje CV i wysłać swoją aplikację do tego pracodawcy.